موشن گرافیک

آبجکت موزیک محور

1 -طراحی گرافیک 

2 – موزیک و افکت  

3 – یک دقیقه         

 

 

قیمت  : استعلام تماس

 

آبجکت محور

1- طراحی آبجکت  

2- طراحی سناریو  

3 -طراحی گرافیک 

4 – صداگذاری       

5 – موزیک و افکت  

6 – یک دقیقه         

قیمت   : استعلام تماس

کارکتر محور

1- طراحی کارکتر  

2- طراحی سناریو  

3 -طراحی گرافیک 

4 – صداگذاری       

5 – موزیک و افکت  

6 – یک دقیقه         

قیمت   : استعلام تماس

کارکتر محور

همواره میتوانید با شماره 09356066496 در تماس باشید