موشن گرافیک

آبجکت موزیک محور

1 -طراحی گرافیک 

2 – موزیک و افکت  

3 – یک دقیقه         

 

 

قیمت تا تاریخ 1 اسفند 1399 : ششصد هزار تومان

 

آبجکت محور

1- طراحی آبجکت  

2- طراحی سناریو  

3 -طراحی گرافیک 

4 – صداگذاری       

5 – موزیک و افکت  

6 – یک دقیقه         

قیمت تا تاریخ 1 اسفند 1399 : هشتصد هزار تومان

کارکتر محور

1- طراحی کارکتر  

2- طراحی سناریو  

3 -طراحی گرافیک 

4 – صداگذاری       

5 – موزیک و افکت  

6 – یک دقیقه         

قیمت تا تاریخ 1 اسفند 1399 : یک میلیون تومان

کارکتر محور

سفارش

همواره میتوانید با شماره 09356066496 در تماس باشید